Print Friendly, PDF & Email

El passat 14 de febrer de 2023 es va portar a terme una Mesa Sectorial amb el Departament d’Educació a la qual es va tractar els següents temes:  

  • Resolució provisional del concurs de mèrits.

Es preveia la seva publicació a partir del 17 inici de reclamacions fins al 2 de març.

Atenció!! A la reunió amb data 15 de febrer a Funció Pública s’informa que la publicació es portarà a terme del 20 al 24 de febrer. 

-Estructura de les reclamacions: qualsevol persona que hagi al·legat un mèrit podrà fer la reclamació des de l’aplicatiu. A l’apartat d’observacions es podrà escriure perquè no s’hi està d’acord.

– Cada aspirant podrà accedir al seu espai a la puntuació de cada apartat i a més a més al llistat de totes les persones aspirants.

-La llista serà per cos i especialitat i per ordre alfabètic amb les puntuacions provisionals.

Tancat el període, els tribunals valoraran les al·legacions. No es respondran de manera individual, només es veurà al final amb la resolució definitiva. 

-Segons el departament a 31 de març hauran de tancar les llistes i publicar la llista definitiva per poder fer les adjudicacions d’estiu.

– Es publicarà una resolució amb la puntuació obtinguda de manera individual.

-Posteriorment, al e-tauler es publicarà la llista dels tribunals amb les puntuacions definitives amb tota la informació dels diferents apartats. 

-El Departament torna a reiterar que LA BORSA ÉS TOTALMENT NECESSÀRIA I QUE NO DESAPAREIXERÀ. 

  1. Calendari i l’avançament del curs.

Tot i les notícies que es van difondre als mitjans de comunicació i que van encendre de nou al professorat i la part social, el Departament afirma que la proposta que les tardes del setembre siguin lectives encara no és decisiu i cal debatre-ho al Consell Escolar de Catalunya.

Així com la presència del professorat als centres el mes de juliol. Teòricament, l’ordre de calendari haurà de passar per mesa i pel dictamen del CEC.

Com a UGT hem de dir que per desgràcia estem massa acostumades a veure com aquests documents passen per la Mesa Sectorial donant-se per tancats i únicament es fa el tràmit de comunicar-ho a la part social, sense negociació. 

Tenim clar que l’article 54 de la llei de Catalunya diu que poden haver de 175 a 178 dies lectius i calen impartir 890 hores lectives a Primària i 1050 a Secundària.

Per tant cap modificació pot alterar aquestes condicions!

El conseller va dir que no afectaria a les condicions laborals i sí que ha sigut així. 

Com a UGT tenim clar que cal tenir present:

– S’ha de tenir temps per preparar l’inici de curs. Aquest curs van haver infants que a dia 5 de setembre no tenien centre assignat. Això no pot tornar a passar. 

Tot el personal ha d’estar al centre des del primer dia i no esperar que el curs ja estigui en marxa. 

-Les entrevistes amb les famílies d’I3, no es poden fer al juliol perquè en dos mesos pot canviar molt la situació dels infants. 

-Als centres públics l’assistència a les tardes va ser molt inferior a la que caldria esperar, perquè no hi havia propostes pedagògiques a les tardes. Qualitat no quantitat. 

-Com fa més de 10 anys, tornem a demanar al departament que tots els centres que demanin jornada compactada ho puguin fer i no posar pals a les rodes. Tenim l’exemple de centres que la fan i tota la comunitat educativa la valora molt positivament.

El juliol ha de continuar com fins ara, blindar-lo per fer formació!!!

-L’escola no és un pàrquing. L’escola és transmissora de coneixements i no hem de suplir les carències de conciliació familiar d’aquesta societat.

-Demanem que al setembre les tardes no siguin lectives.

-Buscar calendaris diferents, per etapes.

-Per què a les reunions de preinscripcions dels diferents municipis, estan donant dates exactes de dia d’inici de curs (4 de setembre)?

El Departament aparenta negociar i de nou torna a imposar!!

  • Demanda dels coordinadors Tic.

Els coordinadors es van constituir en una plataforma i es van posar en contacte amb la direcció general posant de manifest les seves reclamacions:  càrrecs, complements, hores assignades, circuit de resolució d’incidències…

Comuniquen que cal vehicular a través de la mesa sectorial amb la representació sindical i la part més tècnica amb els subdirectors.

Hi ha prevista una reunió tècnica per tractar aquestes peticions. 

  • Acreditació de la competència digital docent.

-Tot i la publicació de la resolució encara no està disponible l’enllaç per poder sol·licitar l’acreditació. Cal iniciar el reconeixement d’ofici i/o a partir de l’experiència o formació.

Com a UGT no entenem com formacions COMPETIC o ACTIC de més de 100 hores NO poden acreditar cap nivell de la CDD!!

Hi ha molts aspectes que tenen a veure amb l’acreditació d’aquesta competència digital docent que no queden clars a la normativa publicada i sol.licitem respostes. 

UGT ESTEM ALLÀ ON CAL SER!

Per una Educació Pública de qualitat!!

UGT Educació Publica.