Print Friendly, PDF & Email

Donat l’afectació a una quantitat important del conjunt del professorat, el passat 23 de maig UGT Educació, vam decidir assistir a la Mesa Sectorial convocada pel Departament amb el procés d’estabilització dels interins/es com a únic punt del dia.

Durant la reunió es va instar a la part representant de l’Administració a reprendre les negociacions i així restablir el clima de diàleg entre el Departament i la representació del professorat, per pactar una recuperació justa dels greuges que acumula el professorat des de fa més de 10 anys.

Les novetats que ens van comunicar respecte al procés d’estabilització dels interins/es va ser les següents:

 • La possibilitat que tindrà el professorat de presentar-se al concurs de mèrits a qualsevol comunitat autònoma.
 • La voluntat del Departament de crear amb la part social en un Grup de Treball per concretar els aspectes de la baremació d’alguns mèrits.

UGT hem sol·licitat que es porti a terme a la Mesa Sectorial, per portar registre de les actes i els acords.

 • La impossibilitat d’incloure les places que van quedar “en suspens” d’anteriors convocatòries d’oposició (taxa de reposició) a les 12.504 actuals per concurs de mèrits.

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=928975

UGT Educació demanem les places per especialitat

 • Calendari (provisional):
  •     Concurs de mèrits: al setembre i finalització el març de 2023.
  •     Concurs d’oposició per l’estabilització (OE): maig o juny de 2023.
  •     Fase de pràctiques de l’OE: setembre de 2023
  •     Concurs d’oposició ordinari (taxa reposició): maig o juny de 2024.

UGT Educació demanem que, com a la resta de convocatòries fins al moment, tot el procediment del concurs de mèrits finalitzi com a data màxima a 31 de desembre de 2022.

Cal evitar que es paguin inscripcions al procés del concurs d’oposició innecessàries. Per aquest motiu demanem que quan s’obri aquest termini d’inscripció (oposició per estabilització), el procés del concurs de mèrits ja hagi finalitzat.

 • Estaran incloses en el procés extraordinari d’estabilització les places d’inclusiva, perfils, IOC, centre d’adults i professors tècnics d’FP per tal de poder incrementar el nombre de places.
 • La persona podrà escollir presentar-se a més d’una especialitat al mateix temps pel Concurs de mèrits, però cada sol·licitud serà un pagament.

UGT sol·licitem que s’integrin les diferents participacions amb una única taxa de, encara que es participi a més d’una especialitat

 • No es contempla en aquest procés al professorat tècnic d’ FP. És un cos a extingir. Tota l’experiència del professorat tècnic tindrà la consideració com a professorat de secundària i totes aquestes places estan acumulades com a secundària. Les 10 especialitats que no tenen grau universitari (Cuina i pastisseria, estètica, fabricació de fusteria i moble, manteniment de vehicles, patronatge, perruqueria, arts gràfiques, serveis de restauració, soldadura) i que no tenen correspondència amb graus de secundària passaran a formar part del cos especialista en sectors singulars.
 • Totes les places de reserva del concurs de mèrits s’acumularan al concurs d’oposició per tant, en aquest últim hi haura més places de reserva.

UGT TAMBÉ RECLAMEN:

 • Que les places que es convocaran per a estabilitzar el personal interí (tant per mèrits com concurs d’oposició) estiguin disponibles per al proper concurs de trasllats (que normalment es porta a terme el novembre)
 • Tot i que la llei 20/2021, a la disposició addicional quarta ja es recull que: “Las convocatorias de estabilización que se publiquen podrán prever para aquellas personas que no superen el proceso selectivo, su inclusión en bolsas de interinos específicas o su integración en bolsas ya existentes”Exigirem la protecció per totes aquelles persones que no superin el procés d’estabilització.
 • Que es faci una revisió del procés selectiu per evitar que quedin places desertes a les especialitats que tenen algun tipus d’exercici pràctic (amb un 33% i fins a un 50% de places desertes en algunes especialitats a la darrera convocatòria).
 • Des de la UGT no oblidem aquelles persones que tenen el procés d’oposició aprovat i que no han obtingut plaça pels mèrits. DEMANEM que es tingui en consideració la seva situació per poder ampliar els mèrits per oposició aprovada a les diferents fases del procés d’estabilització.