Print Friendly, PDF & Email

Procediment excepcional per l’estat d’alarma

L’abonament de les retribucions als mutualistes de baixa per incapacitat temporal (IT) ha quedat garantit pel Govern després de la publicació del Reial decret llei 13/2020 de 7 d’abril de 2020. La norma estableix que els mutualistes, encara que no disposin a temps dels comunicats mèdics de confirmació de baixa, podran continuar percebent puntualment les seves retribucions durant la vigència de l’estat d’alarma.

Llegir més