Print Friendly, PDF & Email

MUFACE. SETEMBRE 2021. NOVES I NOUS FUNCIONARIS (Només qui tingui nomenament com a funcionari/funcionària de pràctiques).

Mutualistes obligatoris
Són mutualistes obligatoris els i les funcionàries de carrera de l’Administració Civil de l’Estat i el personal funcionari en pràctiques que aspirin a ingressar en els Cossos d’aquesta Administració.
L’afiliació a MUFACE té efectes des de la presa de possessió. L’afiliació es produeix en el moment de l’adquisició de la condició de funcionari/ària en un cos que estigui dins del camp d’aplicació del mutualisme administratiu, o, si escau, de l’inici del corresponent període de pràctiques, si ho hi hagués. Amb aquests efectes, el/la mutualista s’incorporarà a MUFACE amb un núm. d’afiliació, que serà únic per a tota la vida d’aquell/a i se li expedirà el document d’afiliació, una vegada que triï l’Entitat que desitja que li presti l’assistència sanitària, d’entre les concertades per MUFACE, que són:

  • SERVEI PÚBLIC DE SALUT
  • Adeslas
  • Asisa
  • DKV
  • IGUALATORIO MÉDICO DE CANTABRIA

MUTUALISTES DOCENTS
Les persones que heu obtingut plaça a través del concurs-oposició i teniu nomenament com a funcionaris i funcionàries en pràctiques des de l’1 de setembre, haureu rebut un mail de MUFACE, mitjançant el qual se us donarà les instruccions per donar-vos d’alta com a nous mutualistes.

NO HEU DE FER RES ABANS DE REBRE AQUEST MAIL!

 

Us recomanem que feu la lectura de la guia de benvinguda que us ofereixen.