Print Friendly, PDF & Email

MUTUALISTES DE MUFACE:  CANVIS EN EL DOCUMENT DE PART MÈDIC PER A LES SITUACIONS D’INCAPACITAT TEMPORAL

Des de mitjans d’abril de 2019 el model de part mèdic per les situacions d’incapacitat temporal per tot el personal que pertany a MUFACE ha canviat.

Butlletí