Print Friendly, PDF & Email

Les persones que formen part de la borsa de treball de personal docent, que no tinguin nomenament durant els mesos de juliol i agost i que hagin prestat sis o més mesos de servei com a substitut fins al 30 de juny de 2018 en centres docents públics i serveis educatius dependents del Departament d’Ensenyament, rebran un nomenament corresponent al mes de juliol, sempre que hagin treballat durant els mesos d’abril, maig o juny de 2018.

Butlletí

Consulta el nomenament Juliol

  1. Apartat Expedient i formació.
  2. Expedient Consulte dades
  3. Expedient

Cursos  Online  i  presencials  mes  juliol  reconeguts  pel departament d’ensenyament   

INSCRIPCIONS AQUÍ o la web: publica.cat

Per consultar assignacions