Print Friendly, PDF & Email

El Departament d’Educació ha publicat avui tota la informació relativa als nomenaments telemàtics que tindran lloc durant el mes de juliol.

Per adjudicar les vacants pendents d’assignació entre el professorat inscrit a la borsa de personal interí docent, els serveis territorials del Departament d’Educació i el Consorci d’Educació de Barcelona faran actes de nomenament telemàtics els dies 11 i 20 de juliol de 2022.

S’estableixen les següents franges horàries de connexió des del web següents per acceptar la plaça assignada:

  • De 10 a 11.30 hores

Serveis Territorials del Departament d’Educació al Maresme-Vallès Oriental

Serveis Territorials del Departament d’Educació a Girona

Serveis Territorials del Departament d’Educació a Barcelona Comarques

Serveis Territorials del Departament d’Educació al Vallès Occidental

Serveis Territorials del Departament d’Educació a les Terres de l’Ebre

  • De 12 a 13.30 hores

Consorci d’Educació de Barcelona

Serveis Territorials del Departament d’Educació al Baix Llobregat

Serveis Territorials del Departament d’Educació a Tarragona

Serveis Territorials del Departament d’Educació a Lleida

Serveis Territorials del Departament d’Educació a la Catalunya Central

S’informarà de les dates dels següents nomenaments telemàtics.

Nomenaments per a l’adjudicació de vacants i substitucions de llocs de treball específics (d’àmbit d’ensenyament secundari en centres de formació de persones adultes).

El 5 de juliol, els serveis territorials del Departament d’Educació i el Consorci d’Educació de Barcelona publicaran a la seva pàgina web (Personal docent / Nomenaments telemàtics / Adjudicacions de difícil cobertura) les vacants a cobrir de llocs de treball específics d’àmbit d’ensenyament secundari en centres de formació de persones adultes, i obriran un termini de 48 hores perquè les persones interessades es posin en contacte amb el personal de la secció de personal docent del servei territorial corresponent o Consorci d’Educació de Barcelona.

 

Teniu tota la informació a la web:

https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/borsa-docents/borsa-curs-2022-2023/nomenaments-telematics/