Print Friendly, PDF & Email

Nomenaments telemàtics per adjudicar vacants i substitucions al personal de la borsa de treball docent. Curs 2014-2015

Els dies 9 i 10 de setembre de 2014 els serveis territorials del Departament d’Ensenyament i el Consorci d’Educació de Barcelona faran actes de nomenaments telemàtics per cobrir les vacants i substitucions de qualsevol jornada que encara estiguin pendents d’adjudicar.

Què cal fer?

  • Podeu consultar les dades de la borsa de treball de personal interí i substitut docent al web del Departament d’Ensenyament. Cal que us identifiqueu amb el codi d’usuari de l’XTEC o, si no el teniu, amb el codi del registre d’usuari temporal que facilita el mateix sistema.
  • Per obtenir informació precisa sobre el procediment i seguir-ne tots els passos, accediu a les pàgines web dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona que heu sol·licitat com a preferents.
  • Els dies 9 i 10 de setembre, abans de les 12 hores, es publicarà a les pàgines web dels serveis territorials i del Consorci d’Educació de Barcelona el número d’ordre del personal convocat als actes de nomenament.
  • Per conèixer el resultat de l’adjudicació, consulteu la llista general del resultat de l’adjudicació a les pàgines web dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona que teniu com a preferents. Complementàriament, les persones a les quals s’assigna una vacant o una substitució rebran un missatge de text (SMS) i un missatge de correu electrònic amb aquesta indicació. Per accedir a l’aplicació, identifiqueu-vos amb el codi d’usuari de l’XTEC o, si no el teniu, amb el codi del registre d’usuari temporal que facilita el mateix sistema.
  • La persona substituta ha d’acceptar o refusar l’adjudicació proposada dins de la franja horària de connexió que s’estableix. Us aconsellem que prèviament vegeu el vídeo tutorial sobre el funcionament de l'”Accés al resultat individual de l’adjudicació”.

Les franges horàries de connexió són les següents:

Llista general del resultat de l’adjudicació

Accés al resultat individual de l’adjudicació

Consulta les dades de la borsa

 

Nomenaments telemàtics de difícil provisió primària

 

Barcelona-Consorci Barcelona Comarques Baix Llobregat Vallès Occidental  Maresme   Vallès Oriental
Catalunya Central Girona Lleida Tarragona  Terres de l’Ebre

 

Nomenaments telemàtics de difícil provisió Secundària

 

Barcelona-Consorci Barcelona   Comarques Baix   Llobregat Vallès   Occidental  Maresme Vallès Oriental
Catalunya   Central Girona Lleida Tarragona  Terres   de l’Ebre

————————————————————————————————–

9 de setembre de les 12.00 a les 13.30 hores

Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament al Maresme-Vallès Oriental

Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a Girona

Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a Barcelona Comarques

9 de setembre de les 13.00 a les 14.30 hores

Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a Lleida

Consorci d’Educació de Barcelona

———————————————————————————-

10 de setembre de les 12.00 a les 13.30 hores

 Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a Tarragona

Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a les Terres de l’Ebre

Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament al Vallès Occidental

 

10 de setembre de les 13.00 a les 14.30 hores

Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a la Catalunya Central

Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament al Baix Llobregat