Print Friendly, PDF & Email

Els dies 5 i 6 de setembre de 2019 els serveis territorials del Departament d’Educació i el Consorci d’Educació de Barcelona faran actes de nomenaments telemàtics per cobrir les vacants i substitucions que encara estiguin pendents d’adjudicar, de qualsevol jornada.

Què cal fer?

 • La informació detallada del procediment es troba a les pàgines web dels serveis territorials sol·licitats com a preferents o a la del Consorci d’Educació de Barcelona.
 • Els dies 5 i 6 de setembre, abans de les 10 hores, es publicarà a l’apartat “Personal convocat a les adjudicacions” dels webs dels serveis territorials o del Consorci, el número d’ordre del personal convocat.
 • Per conèixer el resultat de l’adjudicació cal accedir a l’apartat “Consulta global de resultats (darrera adjudicació)“. Per entrar a l’aplicació, cal identificar-se amb el codi d’usuari de la XTEC o amb el codi del registre d’usuari temporal que facilita el sistema.

A més a més, les persones a les quals s’assigna una vacant o una substitució reben un missatge de text (SMS) i un missatge de correu electrònic amb la notificació.

Durant la franja horària de connexió establerta, a l’apartat “Dies d’adjudicació i franja horària de connexió” (a l’apartat Acceptació/finalització de l’adjudicació), la persona substituta ha d’acceptar o refusar l’adjudicació proposada.

Per accedir a l’aplicació cal identificar-se amb el codi d’usuari de la XTEC o amb el codi del registre d’usuari temporal que facilita el sistema.

Les franges horàries de connexió, per serveis territorials, són les següents:

5 de setembre, de 10 a 11.30 hores

 • Consorci d’Educació de Barcelona
 • Serveis Territorials del Departament d’Educació al Baix Llobregat
 • Serveis Territorials al Departament d’Educació a Tarragona
 • Serveis Territorials al Departament d’Educació a Lleida
 • Serveis Territorials al Departament d’Educació a la Catalunya Central

6 de setembre, de 10 a 11.30 hores

 • Serveis Territorials del Departament d’Educació al Maresme – Vallès Oriental
 • Serveis Territorials del Departament d’Educació a Girona
 • Serveis Territorials del Departament d’Educació a Barcelona Comarques
 • Serveis Territorials del Departament d’Educació al Vallès Occidental
 • Serveis Territorials del Departament d’Educació a les Terres de l’Ebre