Print Friendly, PDF & Email

Avui, el Departament d’Educació ha actualitzat, al seu espai web, la informació sobre l’aplicació de la normativa d’ordenació curricular per al desenvolupament la part B.1, la unitat didàctica o la situació d’aprenentatge de la fase d’oposició.

 

Educació Infantil:

Per al segon cicle d’educació infantil, es pot desenvolupar la unitat didàctica d’acord amb el Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil, o la situació d’aprenentatge d’acord amb el Decret 21/2023, de 7 de febrer, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació infantil.

 

Educació primària:

Per al primer, segon, tercer, quart, cinquè i sisè curs d’educació primària, es pot desenvolupar la situació d’aprenentatge d’acord amb el Decret 175/2022, de 27 de setembre, d’ordenació dels ensenyament de l’educació bàsica, o la unitat didàctica d’acord amb el Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària.

 

Educació secundària:

Per al primer, segon, tercer i quart curs de l’ESO, es pot desenvolupar la situació d’aprenentatge d’acord amb el Decret 175/2022, de 27 de setembre, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica, o la unitat didàctica d’acord amb el Decret 175/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria.

 

Batxillerat:

Per al primer i segon curs de batxillerat, es pot desenvolupar la situació d’aprenentatge d’acord amb el Decret 171/2022, de 20 de setembre, d’ordenació dels ensenyaments de batxillerat, o la unitat didàctica d’acord amb el Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del batxillerat.

 

Teniu tota la informació a

https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/oposicions/ingres-acces-cossos-docents/concurs-oposicio-extraordinari/prova-unica/normativa-ordenacio-curricular/?fbclid=IwAR0t9b1N1qByATx5cDlWYA4g_9R2z6RMZ2h8MvPN6ZkXdfFx_M8-NYHMG74