Print Friendly, PDF & Email

Aquells que esteu inscrits a la nova borsa: demà es publicarà al DOGC  resolució que es deixa sense efecte la resolució definitiva de la  llista d’admesos i exclosos  a la borsa personal docent.

Degut a l´estat d´alarma no es pot desplaçar fins als diferents serveis territorials i també  no és possible comprovar per part dels serveis territorials dels expedients i poder resoldre.

En quant sigui possible, s´obrirà un nou termini de reclamacions per poder presentar la documentació per la que sestà exclòs de la borsa.

Fins que no es puguin ordenar a tots els docents nous de la borsa, no es comptabilitzarà el temps treballat durant aquest curs si és que han arribat a treballar.

La baremació definitiva preveu que es pugui fer durant el període d’estiu, mitjançant una nova resolució Les persones que han treballat enguany, un cop admeses les seves sol·licituds d’incorporació a la nova borsa, no podran entrar dins del procediment d’adjudicacions d’estiu com s’havia previst, i per tant, tampoc se’ls podrà fer una proposta de continuïtat, 

Es preveu que sigui a principis de setembre. que puguin accedir a  els nomenaments telemàtics