Print Friendly, PDF & Email

MÉS RETALLADES, MÉS DESIGUALTAT I MÉS SUBMISSIÓ

 

Com afectaran les retallades proposades pel govern de CIU:
1.-Retallades en les retribucions: un mínim del 3% del salari brut a descomptar en la nòmina de juny .  Ens cal confirmació però en el cas d’interins pot suposar la reducció de la paga (pressuposant per part del Departament que al setembre tothom treballarà). Què pot suposar per al professorat interí i substitut? Es retallarà el sou brut de tot l’any, però hi haurà interins i substituts que no treballaran el més de setembre i es podran trobar que a la nòmina del més de juny la quantitat que descompten sigui l’anual, no la proporcional al temps treballat.

2.-Hi haurà substituts que no cobraran cap paga extraordinària i en algun cas no cobraran ni la nòmina del mes per pagar les retallades.

3.- Durant el curs 2012-2013 el Departament d’Ensenyament afirma que no hi haura modificacions en la plantilla estructural actual: si hi haurà tancaments i fusions de centres,  supressió d’hores lectives dels òrgans unipersonals de coordinació (1200 professors de primària i secundària menys), augment del nombre d’alumnes als centres, jubilacions (solament es cobriran 10 jubilacions de cada 100). Creieu que no hi ha cap modificació de la plantilla. Estem parlant  de destrucció massiva de llocs de treballs.

4.-Reduir professionals a les ZER’s, zones educatives rurals.

5.-Modificació dels criteris i condicions per al reconeixement dels estadis docents. A partir del 2012 el procediment i requisits per a l’adquisició del primer estadi s’amplia de 6 a 9 anys; afectant a uns 6.000 docents que tenen ara més de 5 anys de serveis, i a més de 24.000 que han entrat en el sistema des de 2006, així com a totes les futures incorporacions.

6.-Els que compleixen el segon sexenni durant l’any 2012 necessiten: 6 crèdits de serveis + 3 crèdits de mèrits i els que ho compleixen en el 2013: 6 crèdits de serveis + 4 crèdits de mèrits.

7.-Com a novetat: la data de reconeixement de l’estadi serà la de la sol·licitud i els efectes econòmics seran reconeguts a partir del moment de la presentació. Això comporta que es perd el caràcter retroactiu d’abans.

8.-Els interins o substituts com a molt podran assolir tres estadis.

Modificació reconeixement dels estadis (CLIKA)

  9.-Secundària: les direccions dels centres determinaran les dedicacions d’hores lectives i complementàries dels òrgans unipersonals de coordinació.

   Consulta i actualització de les dades de la borsa

Entre el 26 de març fins 1 d’abril del 2012

3 thoughts on “NOU ATAC AL PROFESSORAT ÍNTERI I SUBSTITUT DE L’ENSENYAMENT PÚBLIC”
  1. Sé que tots pensem en el que ” ens treuran” per fer vaga…. però si no fem res, no ens mobilitzem i ens manifestem haurem de patir de veritat ” que ens treguin” tot el que els hi doni la gana i més. Perque està vist que som les titelles de la Gene, dels consellers, Mas, Rigau…. és tan indignant!! I sobretot fa perdre l’il.lusió per una feina digna, encara que a mi de moment no me la faran perdre. Per aixó hem de lluitar per l’escola pública i pel professorat públic!!!!!

Comments are closed.