Print Friendly, PDF & Email

El Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, contempla l’ampliació gradual del permís de paternitat fins equiparar-se plenament amb la baixa maternal.

Butlletí