Print Friendly, PDF & Email

Del 27 al 3 Febrer de 2014 ambdós inclosos.

Més informació

——————————————————————————————————————————————————

Actualització de les titulacions que permeten impartir un ensenyament (borsa de treball de personal docent)
 Ensenyaments que podeu impartir   Accés a la consulta per titulació
Titulacions per impartir un ensenyament Accés a la consulta per cos i especialitat

Real Decreto 1594/2011 Se establecen las especialidades docentes cuerpo de maestrosORDRE ENS/10/2014, de 20 de gener, per la qual es modifica la taula de titulacions que capaciten per impartir una llengua estrangera als efectes de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a professorat d’ensenyament secundari.

Les persones que tenien reconegudes aquestes especialitats a la borsa de treball de personal docent per estar en possessió d’un certificat d’aptitud o avançat de l’Escola Oficial d’Idiomes (nivell B2 del MECR) poden consultar la seva situació de disponibilitat a la borsa accedint a la consulta i modificació de dades.