Nova denominació específica a diversos centres educatius públics