Print Friendly, PDF & Email

LA UGT VALOREM POSITIVAMENT LA NOVA LLEI DE FORMACIÓ PROFESSIONAL ESTATAL, FRUIT DEL CONSENS I DIÀLEG SOCIAL, TOT I QUE LAMENTEM QUE NOMÉS ABORDI L’FP REGLADA

També creiem que cal més reflexió, debat i concertació en temes tan importants com la integració, la governça, la prospecció de necessitats de formació i qualificació professionals i l’FP Dual

Avui s’ha aprovat al Congrés dels Diputats l’esperada nova Llei orgànica d’ordenació i integració de la Formació Professional, que mostra com el valor del consens i del diàleg social resulten claus per a abordar els importants reptes als quals ens enfrontem actualment com a país, en una època de pandèmia i d’elevat atur juvenil.
Efectivament, la Formació Professional és una palanca necessària per a l’adaptació del nostre Sistema de Formació i Qualificació Professional a les necessitats actuals i futures del mercat de treball.

Des de la UGT de Catalunya tenim el ferm convenciment que el sistema de formació i qualificació professionals necessita d’una clara transformació. En aquest sentit, considerem que aquesta Llei és un bon punt de partida per tal d’iniciar el procés de canvi i evolució necessaris del sistema per a l’adaptació als canvis mercat laboral, entenent-lo com un àmbit on es produeixen interrelacions entre les necessitats de les persones treballadores i de les empreses, tot això en un marc territorial determinat.

L’aprovació de la nova Llei de Formació Professional és un clar exemple per demostrar que consultar als interlocutors socials sobre el disseny i aplicació de les polítiques econòmiques, laborals i socials, és avui més que mai d’allò més necessari, tal com es reflecteix en el Pla d’Acció del Pilar Europeu de Drets Socials.

Les tendències i els reptes als quals s’enfronta avui la nostra societat en el terreny econòmic, tecnològic i social, requereixen d’una resposta consensuada entre tots els actors involucrats. Aquesta Llei és un reflex de com la contribució dels interlocutors socials, en particular de la UGT, ha servit per modernitzar els nostres sistemes i estructures formatives, en un moment, en el qual potenciar el diàleg social resulta clau per a la Secretaria de Formació, solucionant els problemes d’índole econòmic i social que permetin al nostre país progressar adequadament en el camí de creixement econòmic i de la cohesió social.

No obstant això, volem posar de manifest que hi ha alguns aspectes que requeririen de més reflexió, debat i concertació, aspectes que giren especialment a l’entorn de la integració, la governança, la prospecció de necessitats de formació i qualificació professionals i la formació professional dual, tot i que també n’hi ha d’altres que no podem deixar de banda.

Per a la nostra organització, aquests elements d’especial rellevància són:
-En primer lloc, i com a més important, des de la nostra organització volem posar de relleu que aquesta Llei aborda només l’FP reglada. Per tant, només es regula una part de la formació que es pretén i s’explicita que ha de ser al llarg de la vida.

No veiem tampoc que es produeixi una integració dels diferents sistemes de la formació i qualificació professionals, malgrat se’n fa esment. Considerem que la Llei és un avenç considerable en matèria d’ordenació que permetrà regular la formació i qualificació professionals a favor de la flexibilitat i el dinamisme que requereix la nova economia, però no veiem que hi hagi una integració per a la creació d’un sistema únic que reconegui totes les realitats i potencialitats preexistents. En aquesta normativa només s’aborda la formació inicial deixant fora la formació per l’ocupació. Si paral·lelament s’està treballant en aquest avantprojecte de Llei –i alhora en la modificació de la Llei 30/2015 per la que es regula la formació professional per a l’ocupacio.

Aquesta Llei d’FP comporta un pas endavant però, al nostre entendre, és millorable.
Més informació:
Eva Gajardo, secretària d’Igualtat i Formació de la UGT de Catalunya 

Jesús Martín, UGT Educació