Print Friendly, PDF & Email

El Departament d’educació ha publicat la nova proposta de persones seleccionades en el Concurs de Mèrits.

Aquesta nova proposta de persones seleccionades no modifica la relació de les proposades amb anterioritat, atès que, amb motiu de les renúncies presentades en el procés selectiu, aquestes persones no decauen i es mantenen, per tant, com a seleccionades.

Podeu accedir a la Resolució al següent enllaç.

Resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics relativa al procés selectiu convocat per Resolució EDU/2563/2022, de 16 d’agost, de convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés a la funció pública docent