Print Friendly, PDF & Email

Un cop més la negligència i la poca sensibilitat de l’Administració envers els seus treballadors ha quedat demostrada.

Un interí que havia estat expulsat en l’avaluació inicial de la bossa de treball ha de ser readmès, ha de rebre les retribucions dels dos anys  que ha tardat en sortir la sentència i ha  de ser incorporat a la borsa amb la corresponent antiguitat. A més a més la Generalitat ha de pagar la Seguretat Social d’aquest període.

La sentència és ferma i s’ha obligat a l’execució de la mateixa amb els corresponents costos i interessos de demora a càrrec de l’Administració.

Aquest és un tema en el qual la UGT ja ha guanyat diverses sentències i que, reiteradament s’ha demanat al Departament la modificació de la tutorització dels interins i l’avaluació dels mateixos.

Sembla que l’Administració prefereix perdre els diners de tots els contribuents abans que posar remei a una normativa que es demostra  als tribunals que és injusta. És per això que  la UGT continua lluitant  per aconseguir la modificació d’aquest sistema d’avaluació del professorat interí. Fins que això no passi els nostres serveis jurídics s’encarregaran de recordar-li  que les nostres reclamacions són justes i que el que es busca és la millora d’aquest sistema.

Podeu llegir la sentència seguint aquest enllaç.

Els serveis juridics de la UGT han aconseguit sentències favorables tan importants com que les professores i mestres substitutes puguin compactar la lactància sigui quina sigui la seva jornada; el cobrament de la paga extra de l’any 2012 després de presentar milers de reclamacions individuals que van obligar a subscriure els acords generals, diferents sentències favorables al personal interí expulsat de la bossa de treball; que els interins i personal laboral rebin indemnització a la fi de la relació laboral amb l’admisnistració.

I seguim i seguirem lluitant per a recuperar tots els drets que ens han pres.