Print Friendly, PDF & Email

En el marc de l’estratègia jurídica iniciada per la Federació d’Educació de la UGT, acabaçem de tenir coneixement d’una sentencia del Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Santiago de Compostela. Aquesta sentencia, de la qual us adjuntem el text, condemna l’administració a pagar els 44 diez de la part meritada de la paga extra de 2012 més els interesos corresponents. Una prova més que les reclamacions individuals són el camí més segur ara mateix per recuperar part de la paga que ens han robat.

Sentencia

!!!!!! PAGA EXTRA 2012. INSTRUCCIONS PER A LA RECLAMACIÓ !!!!!!!