Print Friendly, PDF & Email

AMB L’EXECUCIÓ DE LA  SENTÈNCIA LA DATA DE JUBILACIÓ VOLUNTÀRIA LA TRIARÀ  EL PROFESSORAT,  NO EL DEPARTAMENT!

Gràcies al recurs contenciós administratiu interposat pels serveis jurídics de la UGT, el Departament d’Educació ha hagut de modificar la RESOLUCIÓ ENS/1108/2017, de 16 de maig, de determinació de la data límit per desistir de les sol·licituds de jubilació i de la data d’efectes de la jubilació voluntària dels funcionaris de cossos docents.

«La jubilació voluntària dels funcionaris dels cossos docents té efectes el darrer dia del mes pel qual es demani, excepte quan la sol·licitud sigui pel dia en què compleixin 60 anys d’edat que tindrà efectes en la mateixa data.»

Aquesta resolució trepitjava el dret del professorat. Des de la UGT entenem que una jubilació voluntària, tal com el seu nom indica la persona treballadora tria voluntàriament la data de la seva jubilació, no pas el dia que vulgui l’administració.

El Departament s’hi va negar i va tirar endavant, vulnerant el dret de les persones a triar lliurement la seva data de jubilació.

En les meses sectorials d’Educació la UGT ja vam comunicar a l’administració que una resolució no pot modificar de cap de les maneres la legislació de rang superior com és l’estatal que regula la jubilació voluntària del funcionariat per la qual cosa vam interposar el recurs que hem guanyat tal com indica el text de la RESOLUCIÓ EDU/2151/2020, de 7 de setembre, per la qual es modifica la Resolució ENS/1108/2017, de 16de maig, de determinació de la data límit per desistir de les sol·licituds de jubilació i de la data d’efectes de la jubilació voluntària dels funcionaris de cossos docents.


Us reproduïm la part que s’ha vist obligada a posar el Departament:


En execució de la sentència 280/2018, de 25 de gener, dictada pel Jutjat Contenciós administratiu número 16 de Barcelona, en el procediment abreujat 196/2017, interposat per la Federació d’empleats i empleades dels
serveis públics de la UGT de Catalunya, és necessari suprimir de la Resolució esmentada les referències als efectes de la jubilació voluntària”

Per tant, avisem a totes les persones que prevegin jubilar-se voluntàriament que gràcies a UGT poden triar lliurement el dia i no esperar-se a final de mes!

 

La data de jubilació voluntària la tria voluntàriament la persona que es jubili
Webgrafia per consultar les resolucions:
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8222/1811705.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7376/1613510.pdf