Print Friendly, PDF & Email

A la darrera mesa sectorial, el Departament ens va informar de les modificacions previstes per la resolució per la qual es convoquen les oposicions ordinàries del 2024. La proposta del Departament, que de moment és un esborrany (i, per tant, podria tenir alguns canvis), pretén modificar el procés d’oposicions en els següents termes.

 • Es modifica el nombre de places convocades. S’afegeixen places a la convocatòria, arribant a un total de 9.363 places. Les places es distribueixen per cos de la següent manera:
  • Cos de mestres: 2.131 places
  • Cos de professors d’ensenyament secundari: 6.947 places
  • Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes: 55 places
  • Cos de professors d’arts plàstiques i disseny: 75 places
  • Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny: 9 places
  • Cos de professors especialistes en sectors singulars de la formació professional: 146 places

Pots consultar les places per especialitat aquí.

 • Es concreten les dates d’inscripció. Les inscripcions per al procès selectiu previstes són del 20 de desembre de 2023 al 19 de gener de 2024.
 • El procés selectiu s’iniciarà a l’abril. La data d’inici s’ha d’anunciar un mínim de dos mesos abans de l’inici de les proves.
 • L’ordre de les proves es modifica. El dia de l’acte de presentació es farà el cas pràctic i el tema (primera prova). Qui superi aquesta prova, farà la defensa de la programació i la unitat didàctica o situació d’aprenentatge (segona prova).
 • La titulació del C2 de català serà valorada amb 1 punt a la fase de concurs.
 • El procés selectiu ha d’acabar abans del 15 de juliol.
 • Els seleccionats s’incorporaran com a funcionaris en pràctiques l’1 de setembre de 2024.
 • La fase de pràctiques serà de l’1 de setembre fins el 15 de desembre de 2024. Ha de tenir un període d’avaluació d’un mínim de 3 mesos d’activitat docent.

Altres modificacions que hi ha a l’esborrany fan referència als requisits d’accés al cos de professors especialistes en sectors singulars de la formació professional, la modificació de les taxes i les bonificacions i el sorteig dels tribunals (que es farà mitjançant un aplicatiu).

UGT Educació Pública denunciem que 779 places de les oferides per a les oposicions extraordinàries hagin quedat vacants i no s’hagin cobert amb persones presentades al procés, com s’ha fet a altres comunitats. Any rere any ens trobem amb la problemàtica de temaris que daten dels anys 90 i places que queden desertes tot i l’existència de persones candidates. L’objectiu d’aquestes oposicions extraordinàries era l’estabilització del personal docent i es van fer amb l’objectiu de poder cobrir totes les places ofertades.

La UGT tant a la Mesa de Funció Pública com a la Mesa Sectorial vam reclamar que aquestes places desertes fossin oferides per un nou procés, regulat per la normativa de les darreres oposicions extraordinàries.

Diem prou a la manca de transparència dels criteris d’adjudicació de les places i reclamem que totes les places de cada procediment siguin cobertes per persones que s’hagin presentat.