Print Friendly, PDF & Email

Novetats lactancia 

 

Publicat  BOE del 14 de julio de 2012  article 48 f) Pàg 21

Extracte pàgina 21

La normativa ha entrat en vigor a partir del 15 d’octubre.

Qui pot acollir-se, els nascuts a partir d’aquesta data i aquells que no van poder gaudir del permís i els seus fills siguin menors de 12 mesos.

Aquests últims hauran de sol · licitar al servei territorial el gaudi dels dies no gaudits.

D’acord amb la taula següent

 

Lactància compactada:                                                                          24 dies

 

No compactada:                                                                                       1 h al dia durant 1 any

 

Compactada si hi ha hagut vacances o paternitat:                          21 dies

 

Compactada després de la compactació:                                           13 dies

Compactada després de la compactació 1/2:                                      8 dies

2 thoughts on “Novetats lactancia”

Comments are closed.