Print Friendly, PDF & Email

📌 El Departament fa un nou número de prestidigitació.

Avui, tot i la previsió de convocatòria d’oposicions de Secundarìa i EOI per enguany, a la Mesa Sectorial el Departament d’Educació ens ha sorprès comunicant que només es poden convocar a concurs d’oposició les places de la taxa de reposició (amb nombre de places i cossos diferents a la previsió inicial prevista per aquest 2022 i amb un sistema d’oposició pitjor que l’actual, on els mèrits comptarien el 33% -ara és el 40%- i s’extrauria una bola menys en l’elecció del tema).

En resum, han plantejat una proposta que, segons pensem, provocaria tenir gairebé al mateix temps, 3 sistemes diferents per accedir a una plaça (segons les informacions que ens estan arribant sobre la futura llei de reducció de la temporalitat a les administracions públiques). Així, podrien coincidir:

1. Aquest sistema proposat pel Departament, pitjor que l’actual, amb places de Primària, Secundària, FP i EOI provinents de la taxa de reposició
2. Un concurs de mèrits que es preveu que estarà recollit a la Llei 14/2021.
3.. Un sistema “transitori” d’oposició, que depèn de la modificació i aprovació del Decret 276/2007, i que pot suposar un sistema d’oposició diferent, amb la possibilitat de proves no eliminatòries, reducció de proves, etc

Tot això, amb precipitació i sense haver rebut les dades concretes del procediment

📌 El Departament s’ha limitat a plantejar la següent pregunta:

Publiquem la convocatòria corresponent a la taxa de reposició (3816 places) amb l’actual Decret 276/2007? 

Recordem que amb la reducció de la valoració del mèrtis i menys possibilitats per escollir el tema.

Amb aquestes condicions únicament dos sindicats s’han pronunciat obertament. La resta de sindicats o no han participat o han manifestat no poder pronunciar-se.

📌 Nosaltres com a UGT hem demanat el posicionament del Departament i hem manifestat la impossibilitat d’emetre una opinió objectiva sense tenir totes les dades adients i amb unes informacions tant mancades de concreció. Per nosaltres, un plantejament molt poc seriós.

Finalment, la resposta d’un dels sindicats majoritaris ha fet decantar la balança cap al NO i caldrà esperar a la publicació del text final de la Llei 14/2021 i la modificació del Decret 276/2007 per definir els propers procediments selectius que, tot i això han d’estar definits i publicats abans de finalitzar el 2022.

 

UGT Educació Pública