Print Friendly, PDF & Email

Un informe del Síndic de Greuges i un altre d’Inspeccio de Treball confirmen la versió dels docents assetjats a un IES del Prat del Llobregat.

De nou salta als mitjans de comunicació novetats sobre el triple cas d’assetjament en el Institut del Prat del Llobregat.
UGT Educació Pública hem fet arribar més documentació de la Inspecció de Treball i el Síndic de Greuges, amb el reconeixement per part d’aquests 2 organisme de l’assetjament del Director del Centre. Als citats informes, entre d’altres mesures, i ja fa més d’1 any i mig, s’instava a prendre mesures de prevenció, a incoar un expedient disciplinari al director i a revisar la resolució del Departament d’Educació entre d’altres mesures, que per altre costat han sigut ignorades per part del Departament d’Educació.

Ara justament farà 2 anys i mig vam començar aquest periple junt a 3 treballors/es del centre del Prat del Llobregat. El dia 1 d’abril farà just 2 anys que la Comissió de Funció Pública va reconèixer en un detallat informe l’assetjament sistemàtic cap a 3 treballadores del centre, que va ser recolzat per un altre informe de la Inspecció de Treball i un altre del Síndic de Greuges. Tot i això, la instructora del cas i la Secretaria General d’Educació van tancar el cas reconeixent possibles faltes lleus, no demostrables i prescrites i obligaven a fer a la persona denunciada un curs de 10h. Sorprenentment i amb una patent incongruència ètica i moral a la mateixa resolució es reconeixia que el director del centre (assetjador reconegut per l’informe de Funció Pública) “no té les capacitats necessàries i obligades de qualsevol càrrec de comandament públic”.
Les persones que van ser assetjades llavors i les que van continuar sent assetjades després, al mateix centre , com ja hem denunciat obertament, en aquest i en altres centres del nostre Territori, no poden oblidar tot i que vulguin el mal que se’ls va fer, durant i després dels fets. Nosaltres com a representants de tots els treballadors i treballadores tampoc.
Exigim, per tant, l’aplicació de mesures disciplinàries d’acord amb la Resolució de Funció Pública, la impugnació de la resolució del Departament i una revisió dels protocols d’assetjament, per tal de garantir l’aplicació de mesures disciplinàries que acabin amb la impunitat i els amiguismes.
UGT Educació Pública
#AixequemLaCatifa.

https://play.cadenaser.com/audio/ser_cat_aqui_ambjosepcuni_20210326_110000_120000/
Aneu al 0:23:22- Assetjament laboral al centre Públic de Les Salines. Capítol 2