Print Friendly, PDF & Email

Superació de la fase d’oposició

Dates Clau

  • Fase de mèrits: a partir d’octubre de 2023
  • Publicació al DOGC d’aspirants seleccionats: abans del 31 de desembre de 2023

Quins mèrits es valoren?

Presentació de mèrits