Print Friendly, PDF & Email

El Departament d’Educació ha establert avui les condicions per reprendre les oposicions docents 2020 quan la situació sanitària ho permeti es comunicarà la represa de les actuacions d’aquestes proves amb una antelació mínima d’una setmana a través d’aquest web i del “Tauler de l’aspirant”.

Destaquem que pel que fa al desenvolupament de les proves pendents, dir que la part A i la part B de la segona prova dels procediments lliure i de reserva es faran el mateix dia per ta de reduir al màxim els desplaçaments. Posteriorment, en els dies següents, les persones aspirants seran convocades per llegir la prova pràctica en relació amb la situació d’aprenentatge a l’aula.

En aquest mateix web també es publicaran les mesures de seguretat i higienicosanitàries adreçades als aspirants per al dia de realització de la prova, així com qualsevol informació actualitzada que pugui ser d’interès.

Avui a la mesa sectorial d’Educació hem demanat al Departament que informi els opositors amb un mínim de 10 dies d’antelació del dia que els convoquin per fer la segona prova.

El Departament ens ha contestat que ho només farà amb una setmana de marge.

No hi estem gens d’acord, ja qué som sabedors del gran esforç i temps que  estan dedicant  els i les docents opositores a compaginar la seva tasca educativa diària i simultàniament per preparar degudament l’oposició.

Des d’UGT Educació exigim que l’administració tingui empatia envers el personal aspirant.