Print Friendly, PDF & Email

S’ha publicat la Resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, de 3 de juny de 2021, per la qual es declara aprovada la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.

Per accedir al text de la Resolució, cliqueu a:

Resolució llista definitiva admesos i exclosos concurs oposició docents – e-TAULER – Generalitat de Catalunya (seu.cat)

Per accedir-hi amb les vostres dades, ho podeu fer amb el vostre DNI i l’identificador a:

Llista d’admesos i exclosos als procediments selectius d’ingrés i accés a la funció pública docent – Accés (gencat.cat)