Print Friendly, PDF & Email

CRITERIS DE CORRECCIÓ

Finalment, en data gairebé al límit, el Departament d’Educació, va publicar els criteris de correcció de les proves que pots consultar AQUÍ

Hem rebut queixes per part de companys i companyes que hi ha hagut canvis. Tal com està actuant darrerament el Departament tenim dubtes de si es tracta d’errades o bé de modificacions, que de ser certes, canvien substancialment les regles del joc a última hora.

Hem enviat un correu per a que ens puguin aclarir si els canvis de criteris són tals o es tracta d’una errada puntual. Quan tinguem resposta oficial us la traslladarem.

Ara toca que publiquin la llista de persones admeses i excloses, no entenem perquè triguen tant!

Per tal de facilitar-vos les tasques us pengem de convocatòries anteriors informació rellevant com:

ENUNCIATS DE SUPÒSITS PRÀCTICS ANTERIORS

RECORDATORI

  • La lletra del primer cognom que per sorteig indica l’ordre d’actuació és la “O”.
  • Les citacions individuals es publicaran al tauler d’anuncis de la seu del tribunal i a l’Espai personal, al qual s’ha d’accedir a través del web oposicionsdocents.gencat.cat, com a mínim, amb 14 hores d’antelació a la seva realització.
  • L’aspirant sempre ha de portar el DNI, NIE o passaport vigent
  • Seran excloses les persones que no hi compareguin personalment, llevat dels casos
    excepcionals i lliurement apreciats pel tribunal