Print Friendly, PDF & Email

El dimarts 11 de febrer de 2020, es publicarà en el DOGC la resolució de retroacció de les actuacions del tribunal de cuina i pastisseria.