Print Friendly, PDF & Email

Dades relatives a les sol·licituds de participació de Concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats 2019 que han estat admeses per cos, especialitat i procediment de la convocatòria actual, segons la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos que s’ha publicat.

Consulta les sol·licituds de participació: