Print Friendly, PDF & Email

En relació amb l’ordre del dia previst per a la reunió de la Mesa sectorial del  dimecres dia 11 de març de 2020, us informo que s’incorpora, amb caràcter previ, el punt següent:

Dia: 11 de març de 2020

Hora: 11:00

Lloc: Sala 0A – Sala de Plens (Planta Baixa – Seu del Departament d’Ensenyament – Via Augusta 202-226 – 08021 Barcelona

 l’ordre del dia:

  • Resolució de modificació de la Resolució d’11 de juliol de 2019, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2019-2020 (document annex).

 

  • Informació relativa al COVID-19 en l’àmbit educatiu.