Print Friendly, PDF & Email

Ordre del dia

1.- La reforma curricular dels ensenyaments artístics que s’està presentant en reunions de coordinació de centres.

2.- La situació del professorat d’ESDAP

3.- Previsió de professorat i mestres de tallar d’arts plàstiques i disseny de les diferents especialitat per properes convocatòries d’oposicions.