Print Friendly, PDF & Email

L’estat d’alarma decretat amb motiu de la pandèmia provocada pel Covid19 requereix una reorganització i planificació de les tasques habituals dels serveis educatius per adaptar-les a la situació de confinament i suspensió temporal de l’activitat educativa presencial.
Aquesta situació demana, més que mai, l’acompanyament i l’assessorament als centres, al professorat, a l’alumnat i a les famílies, i també flexibilitzar les respostes educatives i ajustar els procediments a les situacions imprevistes.

Llegir més