Print Friendly, PDF & Email

Reunió CIVE extraordinària 17/6/2016: paga extra 2012

Aquest matí s’ha convocat la CIVE, en reunió extraordinària, per tractar el pagament de la part meritada (196 de 366 dies) de la paga extra del 2012 i donar compliment a la sentència del Tribunal Suprem, que donava la raó a la UGT en recurs de cassació, obligant a retornar aquesta part meritada al personal laboral de la Generalitat.

L’Administració ha comunicat a la part social que procedirà a pagar la diferència entre la part ja abonada al 2012 (24%) i la part que obliga la sentència (53,55% de la paga), i que el pagament es realitzarà entre els mesos d’octubre i novembre d’enguany.

El que resti pendent d’abonar de la paga de 2012 es farà efectiu en els mateixos termes que especifica l’acord de la MEPAG per a tots els empleats de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Així mateix, es procediran a corregir les liquidacions de contractes al personal que va finalitzar la seva vinculació laboral al 2012 (substitucions, jubilacions, etc.).

Recordem que ha estat gràcies als serveis jurídics de la UGT, que s’ha guanyat aquesta sentència, però és lamentable que qüestions de sentit comú s’hagin de resoldre als tribunals i que el procediment no es resolgui fins al cap de quatre anys.

Esperem tornar a resoldre les diferents situacions per la via de la negociació i no haver de recòrrer per cada tema bloquejat als tribunals.