Print Friendly, PDF & Email

La Federació de treballadors d´ensenyament de Catalunya denunciem irregularitats en el cobrament d´estadis de promoció docent al personal docent interí de centres públics de la Generalitat de Catalunya.

BUTLLETÍ