Print Friendly, PDF & Email

El període de tancament de pressupost al mes de desembre obliga a ajustar el calendari de tancament de nòmines per tal de garantir adequadament el pagament de desembre.

Inicialment aquesta actuació va comportar excloure de la nòmina el professorat nomenat el dia 3 de desembre, però finalment, hem pogut fer els ajustaments necessaris per incloure’ls en l’esmentada nòmina.