Print Friendly, PDF & Email

La UGT ha adreçat a la secretària d’Administració i Funció Publica escrit que us adjuntem, per reclamar que el govern actuï i compleixi les resolucions parlamentàries i la Disposició Addicional vuitena de la Llei de Pressupostos de 2014 tal d’evitar que, per tercer any consecutiu, s’elimini una paga extra treballadors de la Generalitat.

BUTLLETÍ

3 thoughts on “Pagues extres 2014 Completes i amb manteniment de poder adquisitiu.”
  1. L’exit de la gestió tornaria la confiança en els sindicats.
    No és just que paguem de forma tan terrible la crisi i la mala gestió i que el govern ni en parli .Quina credibilitat té qui no paga alseus treballadors?

    1. tota la raó, els jutges ja ens han donat la raó ara falta que l’administració ho accepti.

  2. No presioneu més als ciutadans, ni als treballadors públics ni privats.

Comments are closed.