Print Friendly, PDF & Email

Davant les nombroses consultes que el professorat ens fa per saber si acompanyar els fills menors d’edat al metge s’han de recuperar, la reposta és que no,  la justícia ens avala.

BUTLLETÍ