PERMÍS RETRIBUÏT RECUPERABLE PER A LES PERSONES TREBALLADORES DELS SERVEIS NO ESSENCIALS