Permisos i llicències

Print Friendly, PDF & Email

ATENCIÓ! PER ACCEDIR CAL INTRODUIR USUARI I CONTRASENYA ATRI

Excedències

Llicències i baixes 

Permisos

    Reduccions de jornada 

    Més sol·licituds 

    Jubilacions 

    Personal adscrit a Muface