Print Friendly, PDF & Email

La majoria de tràmits ja es poden fer ONLINE: Sol·licituds i tràmits  (Usuari ATRI)

O per E-VALISA

ATENCIÓ PER ACCEDIR CAL INTRODUIR USUARI I CONTRASENYA ATRI

Excedències

Llicències i baixes 

Permisos que gestiona el centre 

Permisos que gestionen els ST 

Reduccions de jornada 

Més sol·licituds 

Jubilacions