Print Friendly, PDF & Email

Fa gairebé dos anys es va aprovar el Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Un Real Decreto-ley que, gràcies al seu desenvolupament, ha aconseguit estabilibiltzar a milers de persones arreu de l’estat espanyol.

A Catalunya, la taxa d’internitat del personal docent no universitari era, i és, la més elevada de l’estat espanyol, fruit de les polítiques de retallades iniciades pels governs de la Generalitat ara fa més de deu anys. Afortunadament, avui podem dir que més de 12.000 persones, mitjançant un concurs de mèrits, han aconseguit estabilitzar la seva feina i obtenir una vacant com a funcionaris i funcionàries de carrera, i més de 14.000 ho aconseguiran mitjançant l’actual procés de concurs oposició extraordinari.

Tanmateix, tampoc no podem oblidar la quantitat de mentides i fakes creades al voltant dels processos d’estabilització. S’apropaven eleccions sindicals i algunes organitzacions necessitaven vendre una imatge d’estètica combativa i justificar la seva manca de resultats en l’àmbit de la negociació. Segurament tothom recorda allò de «Tothom anirà al carrer», «Us expulsaran de la borsa» o fins i tot, «perdreu la vostra antiguitat».

UGT Educació Pública va ser el primer sindicat que va denunciar públicament aquelles pràctiques amb els cartells de Fake#Icetazo! A la vegada, hem continuat exigint a l’administració que desmentís aquelles falses afirmacions i treballant per garantir els drets de tot el personal docent de Catalunya.

Per fi, el passat dimecres 26 de juliol de 2023, UGT va signar amb l’administració, juntament amb els altres dos sindicats presents a la mesa de negociació, un acord que valida tot allò que ja havíem assegurat:

  • Qualsevol interí o interina que resulti cessat (perquè s’acaba el seu nomenament) com a conseqüència de la resolució dels processos d’estabilització mantindrà la posició ocupada a la borsa amb caràcter previ als processos d’estabilització o s’actualitzarà la seva posició en base a la normativa vigent.

  • El Departament d’Educació es compromet a crear un grup de treball en l’àmbit de la Mesa Sectorial d’Educació, a partir del mes de setembre de 2023, per estudiar la situació de les persones interines que, malgrat seguir formant part de la borsa de treball, han resultat cessades (no tenen nomenament) i, per tant, no han aconseguit consolidar una plaça en els processos d’estabilització.

A continuació enllacem el text íntegre de l’acord:

ACORD DEL GRUP DE TREBALL D’ESTABILITZACIÓ I REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT EN L’OCUPACIÓ PÚBLICA, DEPENDENT DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DELS EMPLEATS 1 EMPLEADES PÚBLICS DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA