Print Friendly, PDF & Email

DEL 21 AL 3 DE JUNY S’HA OBERT EL TERMINI PER A QUE EL PROFESSORAT INTERÍ ACTUALITZEU LES  DADES DE BORSA I DEMANEU VACANT PER AL CURS VINENT.

SEGONS LA SITUACIÓ EN BORSA A L’APLICATIU APAREIX UNES OPCIONS O UNES ALTRES:

APLICATIU-INTERINS

GENT QUE ESTÀ EN BORSA ABANS D’AQUEST CURS PERÒ NO HA TREBALLAT MAI: HA DE CONFIRMAR QUE VOL SEGUIR EN BORSA, POT CONSULTAR LES DADES D’AQUEST CURS I POT MODIFICAR LES DADES PER ALS NOMENAMENTS DEL PROPER CURS.(1 i 2).

GENT QUE S’HA INCORPORAT A LA BORSA AQUEST CURS: NO CAL CONFIRMAR QUE VOL SEGUIR EN BORSA, POT CONSULTAR LES DADES D’AQUEST CURS I POT MODIFICAR LES DADES PER ALS NOMENAMENTS DEL PROPER CURS.(1 i 2).

GENT QUE ESTÀ A BORSA I HA TREBALLAT: NO CAL CONFIRMAR QUE VOL SEGUIR EN BORSA, POT CONSULTAR LES DADES D’AQUEST CURS, POT MODIFICAR LES DADES PER ALS NOMENAMENTS DEL PROPER CURS I POT DEMANAR VACANTS PER AL PROPER CURS.(1,2 i 3)).