Print Friendly, PDF & Email

UNA NECESSITAT REAL?

UGT entenem que l’excepcionalitat de la COVID-19 ha obligat a prendre decisions, com ara el pla pilot de vint centres que fan ensenyament en modalitat híbrida (presencial i telemàtica). En una situació normal no s’hauria arribat mai a aquesta situació perquè no n’hi havia necessitat i era, en tot cas, la demanda artificiosa d’una minoria elitista, allunyada de la realitat de segregació i desigualtat que pateixen alguns centres del nostre país.
Des del Departament d’Educació ens estant venent com a una innovació metodològica i pedagògica la metodologia d’ensenyament hibrida on es combina la presencialitat amb les classes a distància. Des d’un punt de vista històric hem de dir que ja fa 30 anys que aquest model és vigent en l’educació
a distància, antic INBAD, després ICESC i ara Institut Obert de Catalunya.
D’entrada qüestionem un projecte que es presenta enganyosament amb la “finalitat de promoure l’educació híbrida com a resposta de qualitat i equitat educativa davant d’escenaris canviants i complexos, i en el marc del Pla d’educació digital de Catalunya”. Resulta que ara la qualitat educativa es limita a introduir les classes en línia? Existeix un consens entre la comunitat educativa que l’educació ha de ser presencial, amb l’alumnat acompanyat emocionalment, treballant en equip i interactuant amb la resta de companys i companyes. Les sessions en línia tenen l’inconvenient de no desenvolupar les competències socials.
Cal no confondre la resposta a la pandèmia amb engegar un pla que augmenta la precarietat laboral del professorat fent-lo doblar les seves sessions lectives i de preparació de classes. Quin interès ocult hi ha per part del Departament?
Un ERO encobert? Un pla pilot de retallades futures? Retallada d’espais, retallada de presencialitat substituïda per una virtualitat alienada i allunyada?
Pretenen fer-nos creure que empoderaran les famílies de treballadores quan aquestes han d’allargar la seva jornada laboral? El centre educatiu és un node excel·lent on hi ha temps lectiu i no lectiu on es practica esport, es fan activitats a l’aire lliure o en aules o espais tancats amb la participació
d’entitats locals i de la societat civil del seu entorn.
El Departament ha de ser més rigorós: els projectes es poden avaluar des de la ideologia o des del mètode científic. Per avaluar el pla rigorosament, volem dades que el justifiquin. O es tracta d’un experiment esnob? Que ens mostrin els percentatges de suspesos el primer trimestre dels últims 3 anys en relació als d’enguany. Els docents de batxillerat poden fer-ho. Fer-ho sense dades és
una opinió, una creença més pròpia de l’edat mitjana que del segle XXI. Abans d’engegar el projecte es disposava de prou dades per veure què passa.

BUTLLETÍ