Print Friendly, PDF & Email

UGT hem demanat una major concreció. Entre d’altres, estem pendents que ens donin les xifres corresponents a personal docent per cossos i especialitats. 

A la Reunió de la Mesa General dels Empleats públics (MEPAGC), Funció Pública ha presentat les següents dades generals de places que estan afectades per processos selectius derivats de la Llei 20/2021 d’estabilització.

Comunicades les dades ens hem emplaçat a la setmana vinent per iniciar les negociacions de les bases d’aquests processos, però la UGT ja hem advertit als responsables de l’Administració que no compartim la proposta de bases que inicialment Funció Pública ha donat difusió.

 

OP-EM: Oferta Pública d’estabilització per concurs de mèrits.

OP-ECO: Oferta Pública d’estabilització per concurs oposició.

OP-O: Oferta Pública ordinària.

TOTAL.P.E.: Totalitat de places que entren en el procés d’estabilització.

OP-4: Places a posteriors ofertes públiques.

 

OP-EM

OP-ECO

TOTAL P.E.

OP-O

TOTAL

OP-4

Personal Tècnic i administratiu

 

 

 

 

 

 

Interins

5.711

1.906

7.617

3.101

10.718

356

Interí (execució penal)

707

171

878

323

1.201

67

Interí (interior)

26

28

54

54

108

82

TOTAL

6.444

2.105

8.549

3.478

12.027

505

Personal Laboral temporal

 

 

 

 

 

 

Personal laboral temporal

3.466

583

4.049

876

4.925

308

laboral temporal (Enseny.)

674

338

1.012

111

1.123

0

TOTAL

4.140

921

5.061

987

6.048

308

Personal docent

 

 

 

 

 

 

Personal interí

9.889

7.510

17.399

11.366

28.765

5.945

Personal estatutari

 

 

 

 

 

 

Estatutaris i laborals temporals

5.357

2.291

7.648

4.889

12.537

3.348

TOTAL

25.830

12.827

38.657

20.720

59.377

10.106

 

La UGT hem demanat una major concreció per cossos i categories professionals. Evidentment a aquestes alçades volem les dades amb més detall.

Salut i cuideu-vos!