Print Friendly, PDF & Email

REFLEXIONS  AL VOLTANT DEL DECRET DE PLANTILLES.

Afectarà  al professorat “definitiu”?

Des de la Federació de Treballadors de l’Ensenyament de la UGT (FETE-UGT) som molt crítics amb el decret de plantilles pel clientelisme que comporta, confirmat quan s’ha aplicat, en els nomenaments provisionals d’estiu.

S’han definit i adjudicat amb objectivitat els llocs singulars?. No; tothom no ha tingut les mateixes oportunitats. I compte, no parlem d’una empresa privada, sinó de centres públics on, a més de l’objectivitat,són fonamentals els principis de capacitat, mèrit i publicitat.

Se’ns ha venut que han estat nomenaments provisionals; sí, però no tant(la prova la tindrem al proper concurs de trasllatsque es convocarà ben aviat). Quants d’aquests  llocs,  definits com a singulars, sortiran vacants?. Cap; d’acord amb l’article 12 s’adjudiquen per concursos específics que també tindran caràcter definitiu a excepció d’aules d’acollida, USEE o altres d’atenció temporal a alumnes amb necessitats educatives especials.

Diuen que el Decret de plantilles és d’aplicació a provisionals,  interins i substituts però no als docents amb una destinació consolidada, que no va amb els “definitius”, i molts s’ho creuen.

Ben aviat veuran com l’aplicació del Decret afectatambé al professorat amb destinació “definitiva”, que no ho oblidem, és una destinació aconseguida a través d’un concurs de mèrits, anomenatconcurs de trasllat.

Quin sentit té que l’article 21 del Decret, quan tractasobre causes de “remoció” (canvi de destí) parli de “modificació del lloc de treball”?. D’acord amb l’article esmentat, quan es modifica un lloc de treball el docent que l’ocupa és “remogut” (desplaçat)

Hi ha qui continua pensant que a un “definitiu” no  lipoden modificar el lloc de treball, aconseguit amb un concurs de trasllats, que no és possible desplaçar-lo.

No?. Doncs com hem d’entendre l’article 10.5  quan diu que “la direcció dels SSTT comunicarà els desplaçaments dels llocs de treball ocupats amb caràcter definitiu per supressió o modificació del lloc de treball”?

En definitiva,un definitiu, en aplicació del Decret de Plantilles, es pot veure desplaçat si el seu lloc el transformen en  singular.

I que passa amb aquest definitiu desplaçat?.

L’article 23 és prou taxatiu:“La remoció o supressió del lloc de treball obtingut per concurs de mèrits -el concurs de trasllats ho és- comporta l’adscripció a un altre lloc de treball vacant a la mateixa zona educativa amb caràcter definitiu…”

Ja és l’hora  de treure´s la bena dels ulls.

Lleida, 26 de setembre de 2014.