Preguntes i Respostes davant la vaga general.

Print Friendly, PDF & Email

 

1.-Tothom té dret a fer vaga?

 • Totes les persones treballadores tenen dret a fer vaga per a defensar els seus interessos. És un dret reconegut a la Constitució, de caràcter individual, i que no depèn de cap referèndum ni votació col·lectiva o claustre. El dret a vaga no es pot sancionar.

2.-El director/a pot decretar que he fet absentisme al meu lloc de feina?

 • La falta d’assistència al lloc de treball per vaga no es computa com a absentisme. Les hores treballades no cal recuperar-les.

3.-Cal preavisar o dir que fas vaga?

 • No cal avisar ni preavisar si fas vaga. Encara que 48 hores abans el director decreta els serveis mínims. Si tu formes part estàs obligat anar al teu lloc de treball.
 • Es recomanable avisar, però no cal que ho facis.

4.-Quants diners m’han de treure de la nòmina?

 • Aproximadament 90 Euros. Que són 90 Euros davant els més de 1000 euros que et volen treure?

5.-Piquets

 • La publicitat de la vaga forma part del dret a vaga i la manera de donar-la a conèixer és mitjançant els piquets. Els piquets tenen la funció d’informar sobre els motius de la vaga i són necessaris . A més donen cobertura als qui tenen dificultats per exercir el seu dret a vaga.
 • Els treballadors que es declaren vaguistes poden fer publicitat d’aquesta davant els centres escolars. El mateix dia de la vaga perquè facin vaga.

6.-Poden substituir els docents amb Monitors?

 • No es pot, en cap cas no es pot substituir cap docent per un monitor. Ja que per això existeix el decret de mínims

7.-Si estic en serveis mínims puc fer vaga?

 • Malgrat et toqui treballar pots declarar-te vaguista i computar com si realitzessis la vaga.

8.- S’ha de fer una circular pels pares?

 • Es recomanable. Però en cap cas s’ha de posar els noms i cognoms dels vaguistes. I s’ha de dir que els serveis mínim estan garantits.

9.-Els serveis mínims ha de ser tots del equip directiu?

 • No, amb una persona de l’equip directiu és suficient

10.-Qui decreta els serveis mínims?

 • L’Administració.
 • La direcció ha de dir 48 hores abans qui forma part del serveis mínims.

COMPARTEIX, OPINA IPreguntes i Respostes davant la_vaga general[1] DIFON AQUESTA INFORMACIÓ