Print Friendly, PDF & Email

El Departament d’Ensenyament obre un període preferent per presentar certificats que acreditin la formació acadèmica i permanent que hagin fet les persones que formen part de la borsa de treball de personal interí, amb la finalitat de completar la informació que ja consta a la base de dades del Departament d’Ensenyament, sobre certificats de formació acadèmica i permanent.

La formació acadèmica i permanent s’ha d’haver fet després d’obtenir el títol que s’al·lega com a requisit per a impartir docència. Pel que fa a la formació permanent, cal que hagi estat inclosa al Pla de formació del Departament d’Ensenyament o hagi estat reconeguda per aquest Departament.

D’altra banda, es recorda que tota la formació permanent del plans de formació que han tingut lloc des del curs 2005-2006 ja ha estat inclosa a la base de dades de formació, la qual es pot consultar a l’expedient personal d’ATRI o a l’apartat de formació de la XTEC. Per tant, no s’han de presentar els certificats que corresponguin a una formació permanent que ja consti a la base de dades.

Sol·licitud

Els interessats a completar la informació que consta a la base de dades del Departament han d’emplenar la sol·licitud, a la qual s’han d’adjuntar les fotocòpies compulsades dels certificats de formació acadèmica i permanent, i presentar-la a l’àrea territorial que tinguin sol·licitada com a preferent.

Terminis

Les sol·licituds s’han de presentar en els terminis següents:

  • Certificats de formació acadèmica i permanent per al personal amb serveis docents prestats:

del 10 al 20 de febrer de 2015

  • Certificats de formació acadèmica i permanent per al personal sense serveis docents prestats:

del 23 de febrer al 5 de març de 2015