Print Friendly, PDF & Email
Devolució de l’IRPF  de maternitat /paternitat dels anys 2014, 2015, 2016 i 2017:*

Obtingui el seu número de referència

Sol·licitud telemàtica

ACLARACIONS PER A FUNCIONARIS COTITZANTS AL RÈGIM DE MUFACE sobre la devolució de l’IRPF  de maternitat /paternitat dels anys 2014, 2015, 2016 i 2017:*

———————————-

_Aquesta exempció de retenció de l’IRPF *també s’extendrà als empleats públics que van cobrar el seu sou durant el permís de maternitat i paternitat a través de mutualitats  com MUFACE*. Per aquest motiu és necessari un canvi legislatiu o, pel qual *el procedimient de devolució pels casos de cotizació a MUFACE se desenvoluparà més endavant,* a partir de la introducció dels esmentats canvis normatius._

———————————-

 

FeSP UGT Educació Catalunya