Print Friendly, PDF & Email

PREVISIÓ DE CALENDARI ESCOLAR CURS 2013-14

Calendari

Àmbit d’aplicació: Tots els centres educatius no universitaris de Catalunya.

02/09/2013 Incorporació del professorat als centres

12/09/2013 Inici d’activitats dels alumnes: 2n. cicle infantil/primària.

13/09/2013 Activitats de presentació del curs de secundària, Cicles formatius i Batxillerat.

16/09/2013 Inici activitats dels alumnes : Secundària/Cicles formatius grau mitjà/Batxillerat.

19/09/2013 Inici activitat dels alumnes  CF Grau Superior/Esc. Règim Esp/EOIs/CFAs.

20/06/2014 Finalització d’activitats de tots els alumnes.(1)

29/06/2014

Entre 1-3/09/2014 Proves extraòrdinàries d’ESO i del 1r curs de Batxillerat (2).

1)    Les activitats d’avaluació dels alumnes del 2n. curs de Batxillerat i del darrer curs dels Cicles formatius de Grau superior s’han de programar a cada centre segons les necessitats derivades de la seva inscripció al procediment d’accés als estudis universitaris. En tot cas, els procesos d’avaluació ordinària de l’alumnat del 2n, curs de Batxillerat han d’acabar com a molt tard el 30 de maig.

2)    A Cicles Formatius i al 2n. curs de Batxillerat les proves extraordinàries es faran  al mes de juny després de les proves ordinàries.

One thought on “PREVISIÓ DE CALENDARI ESCOLAR CURS 2013-14”
  1. Interessant saber que pel curs vinent Ensenyament proposa 3 dies de lliure disposició a tots els nivells (aquest curs són 4 a infantil i primària)
    També assenyalen en el document inicial la possibilitat de demanar jornada contínua a partir del 9 de juny del 2014 (enguany la possibilitat de contínua és a partir del dia 10).
    Salut

Comments are closed.